DIS-FRUTA-TU

el .

SEXUA tabu izaten jarraitzen duen gauza da, ez duzue uste? Batzuoi lotsa ematen digu SEXUAZ hitz egitea, beste batzuei beldurra ere ematen die. Beldur edo lotsa hau desinformazioa izaten amaitzen du gizartean eta horrek duen ondorioa SEXU praktika arriskutsuak izatea da eta horrela, STIren areagotzea. Gure tradizioengatik, praktika osasuntsuetan hezitzeko eta STIren aurkako proiektuak egiteko, beldurra erabili dugu mezu bezala, debekuaren edo alarmaren estrategiak SEXUAren inguruan existitzen diren mamuak berpiztuz eta sustatuz. Horregatik, Dis-FRUTA-tu sortu dugu, SEXUAK ez duelako arriskurik, SEXUAZ gozatu behar dugulako eta SEXUAREN inguruko praktika arriskutsuen aurka alternatiba guztiz gozagarriak existitzen direlako. Dis-FRUTA-tu Gehituk sortutako spot bat da STIren aurkako udako kanpainan erabiltzeko. Honen helburua, komentatu den bezala, SEXUAREN inguruan existitzen diren mamuekin amaitzea da SEXU praktika seguruak ikustaraziz eta baliabideak existitzen direla erakutsiz. Muxuak, masturbazioa, BDSM-aren alde bat edo kondoiaren erotizazioa aurkezten dira honetan, baina plazeraren mundua persona bakoitzaren irudimena bezain handia izan daiteke. Beraz, iragarkian aurkezten den bezala, ausartu zaitezte plazer gehien sentiarazten zaituen praktikak deskubritzera, hori bai, hauek ezagututa eta neurriak hartu beharko balira hauek kontuan izanda.

Hala bada, hasteko oso neurri aproposa da bakoitzaren sexu osasuna ondo jakitea, hau da, bakoitzaren egoera serologikoa jakitea. Zure osasun sexuala kontrolpean izanda zailagoa da STIren bat jasotzea edo trasmititzea eta hau jakiteko modu bakarra test lasterra egitea da. Gehitun, osasun arlotik, dohanik jaso dezakezuen serbitzuetako bat da 943468516 telefonora deituta eta hitzordua hartuz gero.

ARRISKU GABEKO PLAZERA SENTIARAZTERA AUSARTU ZAITEZTE!

DIS-FRUTA-TZERA AUSARTU ZAITEZTE!

El SEXO sigue siendo tabú, ¿no lo creéis? A algunas personas nos da vergüenza hablar de SEXO, a otras, en cambio, miedo. Ese miedo o vergüenza desemboca muchas veces en desinformación hacia la sociedad y, por ende, se dan prácticas sexuales de riesgo, lo que supone un aumento de las ITS. Debido a nuestra tradición, para educar en buenas prácticas y realizar proyectos de prevención de ITS hemos utilizado el miedo como mensaje, se han utilizado estrategias prohibitivas o de alarma lo que ha supuesto alimentar e incrementar los fantasmas existentes en torno al SEXO. Por ello, hemos creado Dis-FRUTA-tu, porque el SEXO no tiene riesgos, porque debemos gozar del SEXO y porque, en realidad, existen sobre las prácticas de riesgo alternativas para poder disfrutar con plenitud. Dis-FRUTA-tu es un spot que ha creado Gehitu para la prevención de las ITS de la campaña de verano. Su objetivo, como se ha comentado, es acabar con los fantasmas que existen y hacer ver que existen prácticas sexuales seguras y recursos suficientes para favorecer éstas. En este se presentan prácticas como los besos, la masturbación, el BDSM en parte o la erotización del condón, pero el mundo del placer es tan amplio como la imaginación de cada persona. Por ello, como se aconseja en el anuncio, atreveos a experimentan y descubrir las prácticas que os sean más placenteras, eso sí, conociendo los riesgos que tiene cada una de estas y tomando las medidas pertinentes.

Así, para empezar, una muy buena medida es conocer tu salud sexual, es decir, tu estado serológico. Teniendo un conocimiento pleno de tu salud sexual será más difícil pillar o transmitir una ITS y la única manera de conocer esta es haciéndoos la prueba rápida. En Gehitu, desde el departamento de salud, ofrecemos este servicio gratuitamente si llamas al 943468516 y pides cita previa.

ATREVEOS A SENTIR UN PLACER SIN RIESGO!

ATREVEOS A DIS-FRUTA-R!