Ejekutiba eta izen aldaketa / Cambio de ejecutiva y nombre

el .

Gehitu Elkartearen izen, ejekutiba eta estatuto aldaketa

Gehitu Elkarteak, pasa den elkartekide asanblada orokorrean adostu zen bezela, elkarteko botere organo gorenean, bere Ejekutiba eta izena aldatzea erabaki zuen.

 Izen aldaketa inklusio ta eguneratze gai bat zela argi zeukaten elkartekide guztiek eta urteak zeramatzaten nahian. Beraz, hemendik aurrera Euskal Herriko gay, lesbianen, transexualen eta bisexualen elkartea izan baino, Euskal Herriko gay, lesbianen, trans*-en, bisexualen eta intersexualen elkartea izango da.

Hala, ejekutiba berria bozkatu eta aurkeztu zen aurrekoari errelebo egiteko. Lehen Teresa Castro (presidenta), Pedro Santesteban (diruzaina), Izaskun Azurmendi (idazkaria) eta Inés Miguelañez (bokala) osatzen zuten ejekutiba eta ekipo berria Ramon San Sebastianek (Presidente), Xabier Oñederrak (diruzaina), Ane Gamarrak (idazkaria), Aintzane Muguruzak (bokala) eta Izaskun Azurmedik (bokala) osatzen dute.

ANIMO EKIPO BERRIARI! ATZERAPAUSORIK EZ!

Cambio de nombre, órgano ejecutivo y estatutos de Gehitu Elkartea

La Asociación Gehitu decidió en su pasada asamblea de personas socias, órgano supremo de la asociación, el cambio de nombre y de órgano ejecutivo de la misma.

 El cambio de nombre se debe a la necesidad de inclusión y actualización que las personas socias devenían hace años. Así, desde este momento, en vez de denominarse Asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, se denominará como Asociación de gais, lesbianas, trans*, bisexuales e intersexuales del País Vasco.

También se votó y presentó a la nueva ejecutiva para hacer relevo a la anterior. Antes, Teresa Castro (presidenta), Pedro Santesteban (tesorero), Izaskun Azurmendi (secretaria) e Inés Miguelañez (vocal) formaban la ejecutiva y el nuevo equipo lo compondrán Ramón San Sebastian (Presidente), Xabier Oñederra (tesorero), Ane Gamarra (secretaria), Aintzane Muguruza (vocal) e Izaskun Azurmedi (vocal).

¡ÁNIMO AL NUEVO EQUIPO! ¡NI UN PASO ATRÁS!